Mission Statement

IRO is an independent non-profit organisation that supports and promotes the interests of its member companies. Acting as the gateway to Dutch suppliers in the energy industry, the mission of IRO is to strengthen the world-leading position of the Dutch Oil, Gas and Offshore Renewable Supply Industry.

This is achieved by:

• Facilitating networking opportunities
• Export promotion worldwide
• Representation and close cooperation with government agencies
• Representation to potential clients
• Providing business intelligence and sharing new technologies


Mission statement (NL)

IRO is een onafhankelijke non-profit organisatie die de belangen van haar aangesloten bedrijven ondersteunt en behartigt. Haar inzet is gericht op het verder verbeteren van de internationaal toonaangevende positie die de leden innemen als toeleveranciers in de upstream olie-, gas en offshore renewable industrie.

Dit wordt bereikt door:

• Faciliteren van netwerkmogelijkheden
• Exportpromotie wereldwijd
• Vertegenwoordiging naar- en nauwe samenwerking met overheidsinstanties
• Vertegenwoordiging naar potentiële opdrachtgevers
• Delen van business intelligence en nieuwe technologieën