UITGESTELD: Webinar protocollen anderhalvemeter-economie

Online Webinars

Het webinar dat morgen zou plaatsvinden over protocollen wordt uitgesteld. Dit vanwege het uitblijven van duidelijkheid over de procedure en de status van protocollen. Met name voor sectoren die niet zijn gesloten. De departementen hebben meer tijd nodig om hier invulling aan te geven. We verwachten dat het volgende – of de week erna plaatsvindt. We houden u hiervan op de hoogte.

Er wordt gewerkt aan één protocol voor alle kantoren. Dit protocol zal in werking treden wanneer het kabinet besluit dat thuiswerken geleidelijk kan worden uit gefaseerd. Dit is in hoge mate afhankelijk van de capaciteit van het openbaar vervoer, waar mogelijk weer een relatie ligt tot mondkapjes. Er liggen dus ingewikkelde vraagstukken ten grondslag aan dit protocol, die we met het ministerie van I&W en diverse experts op verschillende terreinen (ventilatie) zullen bespreken. Eigen protocollen voor branches die vooral in kantoren werken (zakelijke dienstverlening) zijn niet nodig, zelfs niet wenselijk. Een branchegewijze aanvulling kan wel nuttig zijn (voor activiteiten buiten kantoorwerkzaamheden).

Hoe zit het nu precies met de protocollen voor de anderhalvemetereconomie? Deskundigen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van VNO-NCW en MKB-Nederland geven tijdens een webinar voor de brancheorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland informatie over de protocollen. Ook gaan ze in op de procedure en het kantoorprotocol dat brancheoverschrijdend wordt. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het webinar is donderdag 23 april van 15.00 – 16.00 uur. De toegangslink wordt u vlak voor aanvang gemaild.

Meld u nu aan

Let op: vermeld bij naam organisatie/ bedrijf: uw eigen bedrijfsnaam en bij lid van: VNO-NCW