ECHT regie in transitie

ECHT regie in transitie

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten van mensen. Zonder deze verandering kan een positieve transitie niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals zijn leidraad voor de aanpak van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op de speelvelden van Energie en Circulariteit en zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl.

Met ons expertise en netwerk regisseert ECHT actieve verandering en versnelling met meetbaar resultaat, voor organisaties met transitievraagstukken en een actiegerichte behoefte. Organisaties die willen versnellen en verduurzamen, zonder precies te weten hoe. Met ons enthousiaste, ondernemende en daadkrachtige team, maakt ECHT effectieve verbinding tussen behoefte en vraag. Committed met een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren.

Onder het ECHT-label vallen onder andere de merken SDG-platform, Foundation for Global Goals en Dutch Wavemakers.