Management Strategen/Pull& Push

Management Strategen/Pull& Push

Visie:  Wij baseren onze dienstverlening op het beginsel dat gezonde ondernemingen en organisaties met hun producten en/of diensten primair een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en daaraan hun bestaan en continuïteit ontlenen.

Missie: Wij inspireren, implementeren en faciliteren, zodat u kunt realiseren!

Onze kernkwaliteiten:

  •  strategieontwikkeling
  •  transitiebegeleiding
  •  organisatieontwikkeling

Hoewel zeer verschillend van aard en omvang hebben de organisaties binnen de doelgroep een aantal zaken met elkaar gemeen;
zij hebben de overtuiging, bewust of intuïtief, dat gezonde bedrijven en organisaties zich richten op de drie-eenheid:

  •  Waarde toevoegende diensten/producten
  •  Tevreden klanten (lees ook: burgers, patiënten)
  •  Betrokken medewerkers

Succesvolle organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling en ondergaan met grote regelmaat veranderingen en aanpassingen. Het ondersteunen en realiseren van strategische transitieprocessen is onze ambitie.
O.i. is het financiële resultaat de resultante van het economische én het maatschappelijk functioneren van een organisatie. Wij sturen daarom op de inhoud en niet op het resultaat.

Met onze aanpak komen organisaties daadwerkelijk in beweging, de gewenste cultuur wordt gecreëerd en de organisatie wordt flexibel en is hiermee in staat zichzelf aan te passen aan nieuwe veranderingen en naar vragen vanuit de (doel)markt en vanuit de omgeving.
Onze aanvullende expertises zijn o.a. (corporate) identiteit, communicatie, leiderschap & coaching, ICT/finance, persoonlijke-, talent- en teamontwikkeling, complexe samenwerkingen, complex project management.

Onze klanten zijn ondernemend – managers met lef – en ambitieus.
Zij willen bouwen aan gezonde organisaties en realiseren zich dat alle medewerkers daar deel van uitmaken en daar bij betrokken moeten worden. Onze klanten zijn ook doeners. Zij vragen ondersteuning en hulp, maar geven het roer niet uit handen.

Ruud Pullen is onze contactpersoon binnen de IRO. Naast strategie heeft hij jarenlange ervaring in de internationale (zware) industrie en is zeer thuis in algemeen management, operations, marketing en commercie. Voor Management Centre Europe (MCE) in Brussel verzorgt Ruud in EMEA voor B2B, o.a. mini-MBA workshops (incl. Oil & Gas).