Back to Members

Profion

 • Regional Organisations, Miscellaneous Services
P.O. Box 190
, Zoetermeer
The Netherlands
T:  +31 79 3531126
F:  +31 79 3531365
PROFION wil in samenwerking met andere partijen in de branche deze doelen bereiken:
 • het belang van professioneel technisch onderhoud definiëren en uitdragen
  gezicht geven aan de onderhoudsdienstverlening die bij benadering 100.000 mensen werk biedt
 • de belangen behartigen van ondernemingen die werkzaam zijn in de onderhoudsdienstverlening
 • overheden informeren over de belangen van de onderhoudsbedrijven en ervoor pleiten dat bij het opstellen van wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de onderhoudssector
 • actief deelnemen aan overleg met overheden op alle niveaus over alle relevante aspecten van het technisch onderhoud aan kapitaalgoederen
  fungeren als aanspreekpunt voor de overheden
 • kennis, standpunten en ideeën uitwisselen met alle belanghebbenden over onderwerpen die de onderhoudssector raken
 • nastreven van een verdere professionalisering van de bedrijven in de onderhoudsbranche

News by Profion

There are currently no news items available for this member.