Back stage tour Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy

28-07-2020

Back stage tour Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy

Begin 2020 is het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) geopend. Het is een uniek fieldlab, waarin het mogelijk is om technologie voor aardwarmteprojecten op ware schaal te ontwikkelen en te testen. Het RCSG is toegankelijk voor bedrijven, universiteiten, hbo en mbo. TNO faciliteert het gebruik.

Wereldwijd
Het RCSG heeft unieke test-faciliteiten om met realistische ondergrondcondities te kunnen testen met nieuwe putconstructietechnieken, boortechnieken, innovatieve sensoren en deep learning algoritmen. Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra.

Jonge sector
De geothermiebranche is een jonge sector die sterk in ontwikkeling is. Dit lab biedt kansen voor innovatieve bedrijven om de stap naar realistisch testen fors te versnellen en de winning van aardwarmte een belangrijke rol te laten spelen in de energietransitie.

Uitnodiging
Op dinsdag 8 september, van 16.00 tot 18.30 uur, organiseert Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (TNO), een backstage tour, waarin de deelnemers worden meegenomen in de ontwikkeling van geothermie.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link.