Bezoek Frans Timmermans aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen

13-03-2019 Member news

Vrijdag 15 maart brengt Frans Timmermans, Eerste Vice-voorzitter van de Europese Commissie, een werkbezoek aan NHL Stenden Hogeschool in Emmen. In deze regio spelen belangrijke grensoverschrijdende thema’s zoals werkgelegenheid, kennisontwikkeling, behoud van afgestudeerden voor de regio, infrastructuur en logistiek. Daarom is versnelling en daadkracht nodig om de grensregio vooruit te helpen. Timmermans gaat hierover in gesprek met Nederlandse en Duitse ondernemers. Hij spreekt daarna met studenten van NHL Stenden en het Drenthe College tijdens de burgerdialoog (Citizens Dialogue).

Interviewgelegenheid met Timmermans
In het programma is een onderdeel opgenomen waarin de media met Timmermans kan spreken. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Marianne Bos, secretariaat NHL Stenden vestiging Emmen: marianne.bos@stenden.com. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk donderdag 14 maart, met eventuele dieetwensen voor de lunch.

Programma

12:45 uur Inloop en registratie genodigden

13.15 uur Welkom
Dhr. Jan van Iersel, lid College van Bestuur van NHL Stenden

13.17 uur Openingswoord
Dhr. Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen

13.25 uur Lunch
Tijdens de lunch zijn er twee tafelgesprekken met Nederlandse en Duitse ondernemers over de thema’s bedrijfsleven & kennisontwikkeling en infrastructuur & economie.

14.20 uur Korte pauze en wandeling naar auditorium Kennispoort

14.30 uur Burgerdialoog (Citizens Dialogue)
Timmermans gaat in gesprek met studenten van NHL Stenden, locatie Emmen en studenten van Drenthe College, locatie Emmen.

15.10 uur Afsluiting EC Citizens Dialogue
Dhr. Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe.

15.15 uur Gelegenheid om Timmermans exclusief te interviewen
U kunt zich aanmelden bij Marianne Bos, secretariaat NHL Stenden vestiging Emmen: marianne.bos@stenden.com

15.30 uur Netwerkborrel


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NHL Stenden perstelefoon: +316 51 22 51 96 of mail naar media@nhlstenden.com