Blokkeringsverordening Iran

20-08-2018 Rotterdam

Nu de eerste reeks Amerikaanse sancties tegen Iran opnieuw van kracht wordt, is vandaag de geactualiseerde blokkeringsverordening van de EU in werking getreden.

Met de blokkeringsverordening kunnen EU-operatoren schade die uit extraterritoriale sancties van de VS voortvloeit, verhalen op de personen die de schade veroorzaken en worden daarop gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU. Het wordt personen in de EU ook verboden deze sancties na te leven, tenzij zij daar uitzonderlijk toestemming voor krijgen van de Commissie, in het geval dat niet-naleving hun belangen of de belangen van de Unie ernstig zou schaden.

Ongetwijfeld roept dit blokkeringsstatuut de nodige vragen en dilemma’s op; FME zal op zeer korte termijn een bijeenkomst organiseren waarin u nadere informatie zult krijgen over de sancties en het blokkeringsstatuut. 

De Europese Commissie heeft tevens nadere richtlijnen mbt de toepassing gepubliceerd en een Q&A.

Deze informatie vindt u op:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4805_en.htm

BusinessEurope heeft voorafgaand aan de publicatie, een brief gestuurd aan de Europese Commissie en de Europese Raad. Deze brief vindt u via:

https://www.businesseurope.eu/

Informatie over de Amerikaanse sancties vindt u via:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf