D66 stemt nu ook voor bescherming van zeevarenden koopvaardij

21-03-2019 IRO news

De maritieme sector is zeer verheugd dat de Eerste Kamer op 19 maart heeft ingestemd met het toestaan van bewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. Anders dan tijdens de stemming in de Tweede Kamer een jaar geleden, oordeelde D66 in de Eerste Kamer vandaag wel inhoudelijk positief over het voorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij van de Kamerleden Sven Koopmans (VVD) en Martijn van Helvert (CDA).

“Ik ben ongelooflijk blij dat het eindelijk zover is. Na ruim 10 jaar waarin we nauw hebben samengewerkt met alle maritieme organisaties, kunnen nu ook de Nederlandse reders, als laatste binnen Europa, eindelijk hun zeevarenden garanderen dat ze aan boord adequaat worden beschermd tegen piraterij!”, aldus KVNR-directeur Annet Koster.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, is het zaak dat de Algemene Maatregel van Bestuur die bij deze wet hoort spoedig én goed wordt opgesteld, zodat de wet in werking kan treden. Naar verwachting is deze eind 2019 gereed.

Langslepend dossier
De maritieme organisaties, van reders tot families van zeevarenden, pleiten al meer dan 10 jaar voor de mogelijkheid van inzet van particuliere beveiliging in die gevallen dat steun van het ministerie van Defensie niet toereikend is om Nederlandse schepen te beveiligen. De ondersteunende organisaties zijn samen opgetrokken om de zorgen over te brengen op de beleidsmakers. Een wanhoopskreet in Het Financieele Dagblad in 2016 werd met deze wet door VVD en CDA beantwoord. De sector is deze partijen zeer erkentelijk voor dit belangrijke initiatief, en is de partijen die voor dit wetsvoorstel gestemd hebben dankbaar voor hun steun.