Sportduikers doen een clean up boven de Wadden

14-09-2020

Sportduikers doen een clean up boven de Wadden

Een duikteam, bestaande uit 30 vrijwilligers, start maandag 14 september met een 13-daags schoonmaakevenement. Op 18 verschillende wrakken verwijderen de ervaren duikers verloren lading afkomstig uit containers van de MSC Zoe. Ook nemen ze ander afval mee zoals verspeelde visnetten en vislood. Er wordt gevaren vanuit de haven van Lauwersoog met 2 duikschepen: de Aquila en de Bernicia.

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee boven de Waddeneilanden. De schatting over de nog vermiste lading is 800.000 kg. Als het afval niet wordt geborgen, valt het op korte of lange termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu. Het duikteam duikt op de locaties ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog net buiten de vaarroute die het containerschip heeft afgelegd. In dit gebied hebben enkele vrijwilligers afgelopen juli een voorverkenning gedaan. Er zijn 45 locaties gescand en daarbij is vastgesteld dat er nog steeds verloren lading ligt en een schoonmaakactie van belang is.

Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op de wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat deze boven de zandbodem uitsteken. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vastzit of deels onder het zand is verdwenen. Daarnaast zijn veel wrakken aangemerkt als historisch erfgoed wat een voorzichtige benadering bij het opruimen vereist. De vrijwilligere duikers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren en het wrak niet verder te beschadigen.