Enquête voor bedrijfsleven – input ophalen voor SDG brochure en voor nationale SDG rapportage

27-01-2021 IRO news, Sustainability

Enquête voor bedrijfsleven – input ophalen voor SDG brochure en voor nationale SDG rapportage

Graag vragen wij uw medewerking aan deze SDG enquête voor het bedrijfsleven. Met deze enquête willen we trends en ontwikkelingen in kaart brengen omtrent de wijze waarop bedrijven bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals hun beleid en activiteiten die bijdragen aan de klimaatproblematiek, de energietransitie en diversiteit op de werkvloer. We willen onder andere meer leren over welke kansen u ziet om hiermee aan de slag te gaan, welke belemmeringen u ervaart en hoe u hierbij geholpen kan worden. De resultaten zullen gebruikt worden voor de bedrijfsleven-paragraaf van de nationale publiek-private SDG rapportage, die o.a. naar Tweede Kamer en naar de Verenigde Naties wordt gestuurd. Daarnaast willen we best practices van het bedrijfsleven op het terrein van verduurzaming en impact op deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij elkaar brengen in een inspirerende publicatie. Uw input wordt dus zeer op prijs gesteld!

De resultaten van de enquête zullen u worden toegezonden. Tevens zullen deze op een later moment in een bijeenkomst worden gepresenteerd, waarvoor wij u dan ook graag uitnodigen.

Namens Global Compact Netwerk Nederland in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, NVB, MVO Nederland, Social Enterprise NL, Dutch Sustainable Growth Coalition, Groene Groeiers Netwerk en SDG Nederland, willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.

Tevens stellen wij het op prijs als u deze enquête doorstuurt binnen uw netwerk, om zoveel mogelijk bedrijven en ondernemers te bereiken.

Zie bijgaande link: https://wsonwp.survey.fm/input-bedrijfsleven-en-financiele-instellingen-voor-nationale-sdg-rapportage

De enquête zal tot uiterlijk 16 februari open staan.