Gaat u met ons in zee? Nieuwe Business club Maritiem Museum

03-09-2019

Gaat u met ons in zee? Nieuwe Business club Maritiem Museum

Wij hebben als museum een goede band met het maritieme bedrijfsleven. Zij ondersteunen ons met kennis, collectie en financiële middelen. Alle partners die zich bij de Offshore Experience aansloten zijn daar het mooiste bewijs van. Wij zijn gemotiveerd om de voortvarende koers die we in hebben gezet met de Offshore Experience voort te zetten. We geloven in volle kracht vooruit. Wat betreft die financiële middelen blijkt echter, dat dit vooral project gericht is. Daarin zijn we succesvol, maar ik zou ook graag een groep bedrijven op een andere manier aan ons binden. We kiezen vanaf deze zomer voor een nieuwe insteek waarbij we bedrijven vragen om voor een relatief lage bijdrage van E 1.000,- per jaar zich bij ons aan te sluiten en zich aan ons te verbinden als ambassadeur. Als dank bieden we een aantal tegenprestaties zoals u kunt zien deze bijlage. We bouwen hiermee aan een mooie basis van bedrijven die ons een warm hart toe dragen, vriend van ons zijn. We bouwen verder aan het huis van de maritieme industrie waar verbinden centraal staat.

Want bouwen, dat doen wij graag. We hebben ambitieuze plannen op korte, maar ook vooral lange termijn. (zie ons bijgevoegde boekje dat je wellicht al hebt gezien..) Er komen mooie nieuwe projecten aan waarbij we graag weer samenwerken met de maritieme sector. En dan geldt, als we specifieke projecten hebben die meer kansen bieden, wij onze partners de plannen als eerste voorleggen. Het is immers makkelijker om ‘vrienden’ om hulp te vragen dan onbekenden. Of het nu gaat om kennis of een financiële bijdrage.

Voor meer informatie over het partnerschap klik hier