Input gevraagd questionnaire BusinessEurope m.b.t. situatie Oekraïne

09-03-2022 Situation Ukraine

Input gevraagd questionnaire BusinessEurope m.b.t. situatie Oekraïne

Vanuit VNO-NCW wordt ons gevraagd om input op deze questionnaire vanuit BusinessEurope wat betreft de sancties. BusinessEurope gebruikt deze input voor de gesprekken met de Europese Commissie.

Met deze vragenlijst willen zij informatie verzamelen over de uitvoering van de beperkende maatregelen / sancties die zijn aangenomen door de EU, de VS en anderen in het kader van de verdediging van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne (illegale annexatie van de Krim, conflict in Donetsk en Lugansk regio’s) en de invasie van Oekraïne door Rusland, waarbij wordt opgemerkt dat veel van deze maatregelen ook van toepassing zijn op Wit-Rusland. De input zal van cruciaal belang zijn voor onze uitwisselingen met de Europese Commissie, in een poging om de algemene impact van de maatregelen op bedrijven en de economie van de EU als geheel te beoordelen.

Uw input wordt zeer gewaardeerd, deze kunt u sturen aan mvisser@vnoncw-mkb.nl en stam@vnoncw-mkb.nl.

Mocht u specifieke vragen hebben aan de Europese Commissie, dan kunnen zij die via BusinessEurope voorleggen. Stuurt u deze vragen ook aan bovengenoemde mailadressen.