Nieuwe lichting techneuten elektrische energietechniek

03-11-2021 Member news

Nieuwe lichting techneuten elektrische energietechniek

Unieke mbo-4 opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS start in januari 2022

Op 10 januari 2022 gaat een nieuwe lichting, van maximaal 12 techneuten, bij Quercus Technical Services van start met de unieke mbo-4 opleiding Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning (IVWV LS/HS). Kandidaten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de eenjarige beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en met deze opleiding wordt de kloof overbrugt die is ontstaan tussen de elektrotechnische kennis- en competentievereisten van scholen en bedrijven. Met ruim dertig jaar ervaring in de elektrische energietechniek begrijpt Quercus de wensen van werkgevers en sluit deze opleiding naadloos aan op de behoeften in de energiesector. Met een erkend diploma op het hoogste mbo-niveau in het verschiet, is voor de deelnemende technici een belangrijke rol in de energietransitie weggelegd.

Verantwoordelijk voor een veilige elektrische bedrijfsvoering
In de opleiding Technicus Engineering IVWV LS/HS leren deelnemers de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Een Technicus Engineering ontwikkelt in de opleiding de competenties voor het uitvoeren van testen en kwaliteitscontroles, de keuze van juiste materialen en onderdelen, het maken van kostenberekeningen en het schrijven van schakelplannen.

Van mbo-3 naar mbo-4
Voor deelname aan het opleidingsprogramma Technicus Engineering Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning op het hoogste mbo-niveau komen deelnemers in aanmerking die in het bezit zijn van een mbo-niveau 3 diploma in de richting Elektrotechniek.
(Bijvoorbeeld: Elektrotechnische installaties, Elektrotechnische systemen of Laag- of middenspanningsdistributie). Na afloop van het opleidingstraject beschikken de kandidaten over het officieel erkende en felbegeerde mbo-4 diploma Technicus Engineering IVWV LS/HS onder vermelding van crebo 25297.

Samenwerking Quercus en GO-college
Quercus Technical Services, beroepsopleider in elektrische energietechniek, heeft de handen ineengeslagen met techniekopleider GO-college om de opleiding Technicus Engineering in de richting Installatie- en Werkverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning (IVWV LS/HS) te ontwikkelen en om daarmee het hiaat in mbo-opleidingslandschap te vullen.