Rapport kansen energietransitie Topsector Water & Maritiem

30-04-2020

Rapport kansen energietransitie Topsector Water & Maritiem

Om klimaatdoelen tijdig te bereiken, dient iedereen een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De partijen aangesloten bij Topsector Water & Maritiem hebben daarvoor een aantal mogelijkheden in huis die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook het verdienvermogen en de concurrentiekracht van de sector kunnen versterken.

Topsector Water & Maritiem heeft aan Stratelligence verzocht om een beknopte verkenning uit te voeren naar deze kansen voor de Topsector. Doel van de studie is de energietransitie voor de sector te vertalen in kansen op basis van de huidige marktpositie en sterkten, rekening houdend met de internationale strategieën en zo een mogelijk transitiepad te schetsen naar een duurzame toekomstbestendige marktpositie Waar mogelijk wordt een vergelijking met landen zoals Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gemaakt.

Lees hier het volledige rapport