Strategie: “What’s in it for the Koninklijke Marine”​ – Adaptieve Krijgsmacht

02-12-2019 Member news

Afgelopen vrijdag, 22 november, had ik de eer om in Den Helder spreker te zijn voor een grote groep enthousiaste en betrokken mensen van de Koninklijke Marine en het Bedrijfsleven. De luisteraars zetten zich in voor een Adaptieve Krijgsmacht, alias Total Force, het snel en daadkrachtig kunnen inspelen op veranderingen die zich binnen en buiten Defensie (in dit geval de Koninklijke Marine) voordoen. Een wederkerige samenwerking met civiele partners is daarbij een cruciaal onderdeel. Enerzijds werd een duidelijk totaalbeeld geschetst van wat een ‘hoog-over-strategie’ is, anderzijds wat ‘succesvol veranderen’ betekent voor een organisatie. Door middel van diverse ondersteunende inzichten werd ingespeeld op de vele uitdagingen en obstakels die een programma zoals de ‘Adaptieve Krijgsmacht’ heeft.

Dit boeiende seminar vraagt duidelijk om vervolg en om verdieping. Aan de deelnemers/voortrekkers betrokken bij dit seminar zal het niet liggen. De huidige ambitie van de Koninklijke Marine zal de totale (work)force moeten inspireren waardoor uiteindelijk alle werknemers zich onderling verbonden voelen, mee gaan denken en uiteindelijk – op natuurlijke wijze – mee gaan richting Sail Plan 2030.

Dit Sail Plan 2030 van de Koninklijke Marine geeft aan WAT er gerealiseerd dient te worden. Hopelijk krijgt de onderkant van deze mooie organisatie de gelegenheid bij te dragen aan het HOE. Succes verzekerd. Zeker wanneer de middellaag deze cultuurverandering toejuicht.

Een interessante bijeenkomst. Hele belangrijke uitdagingen. Erg mooi om aan dergelijke strategische programma’s mee te mogen werken.

Ruud Pullen