Terugblik op de jaarlijkse clubavond met CEDA, dinsdag 12 maart

14-03-2019 IRO news

Terugblik op de jaarlijkse clubavond met CEDA, dinsdag 12 maart

Dinsdag 12 maart vond de jaarlijkse CEDA-IRO Clubavond plaats, waarbij een kleine 100 deelnemers aanwezig waren.

Onderwerp

‘De impact van de installatie van windparken op zee op het milieu en omgeving: Kansen en bedreigingen’
De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwater natuur. Dit blijkt uit o.a. een rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek.

Sprekers en presentaties