Transformatoren TenneT succesvol in topside voor platform Hollandse Kust (noord) gehesen

30-06-2021 Member news

Transformatoren TenneT succesvol in topside voor platform Hollandse Kust (noord) gehesen

Met de twee transformatoren (400MVA/230kV) is zaterdag 19 juni het ‘hart van de installatie’ in de topside van het toekomstige offshore substation Hollandse Kust (noord) gehesen. Via het open dak van de werf van ENGIE Solutions in Hoboken werden beide transformatoren van ruim 300 ton succesvol in de behuizing geplaatst.

Spannend was het afgelopen zaterdag zeker. Gezien de afmetingen van de trafo’s (9 meter lang, 5,5 meter breed en 7 meter hoog) bood het open dak van de werf net voldoende ruimte voor het inhijsen. Gelukkig stond er haast geen wind, waardoor de kans op ‘swingen’ en dus op beschadiging van de trafo’s en het platform in aanbouw uiterst beperkt bleef. Met behulp van een grote kraan op de werf werden beide transformatoren succesvol en op de millimeter nauwkeurig op hun plek gezet.

Geïnstalleerd en getest
“Absoluut een bijzondere klus”, zo laat Matthijs Knollenburg namens TenneT weten. “Daaraan is in de voorbereiding het nodige rekenwerk vooraf gegaan. Na de plaatsing zijn de transformatoren door het team van producent Royal Smit geïnstalleerd en opnieuw getest.” Nu het hart van het platform veilig op zijn plek staat, kan de aannemerscombinatie ENGIE Solutions/Smulders verder met de montage van de laatste dek-secties van het platform.”

Ontwerp voor offshore
In opdracht van TenneT zijn de transformatoren speciaal voor toepassing in de platforms op zee gebouwd. Dat heeft zich onder andere vertaald in een uiterst compact ontwerp volgens de strengste offshore-eisen. Op zee verhogen deze transformatoren in het platform straks de spanning van de stroom die door de windmolens geleverd wordt van 66 kilovolt naar 220 kilovolt.

Planning
De jacket voor het platform Hollandse Kust (noord) wordt momenteel gebouwd in Vlissingen en komt dit najaar op zo’n 18 kilometer uit de kust van Egmond te staan. Vervolgens wordt daarop volgend jaar zomer de topside geplaatst. De bedoeling is dat het platform in 2023 volledig operationeel is.