Van Oord versterkt MARIN Stakeholders Association

18-07-2019 Member news

Deze week werd maritieme aannemer Van Oord lid van de MARIN Stakeholders Association (MSA). In Rotterdam tekenden Paul Verheul van Van Oord en MARIN-directeur Bas Buchner de contracten hiervoor in het bijzijn van MARIN Raad van Toezicht-voorzitter Rob Verkerk. De MSA is een unieke samenwerking tussen een kennisinstelling en haar sector, waarbij door deelname aan een garantiefonds en de MARIN Adviesraad sprake is van langetermijnverbondenheid. Daarnaast is Van Oord’s COO Paul Verheul toegetreden tot de MARIN Raad van Toezicht als vertegenwoordiger van de bedrijven in de MSA.

Bas Buchner: “We zijn erg blij dat Van Oord op deze manier de band met MARIN verder wil versterken. Vrijwel alle innovatieve schepen van Van Oord zijn bij MARIN onderzocht en getest. Het is goed om deze lange samenwerking nu te verankeren met een MSA-lidmaatschap. De 15 maritieme bedrijven vormen met elkaar een garantiefonds en zijn actief betrokken bij de MARIN Adviesraad die richting geeft aan het onderzoek bij MARIN, zodat dit optimaal is afgestemd op de behoeften van de maritieme sector. Het lidmaatschap van Van Oord versterkt de MSA en Adviesraad met kennis en vragen rond baggeren en offshore installatie.”

Paul Verheul van Van Oord: “Als onafhankelijke kennispartner draagt MARIN bij aan het schoner en slimmer maken van de maritieme industrie. Dit vinden wij belangrijk. Als Van Oord werken wij aan nieuwe innovaties binnen onze vloot en onze offshore operaties. Deze verbintenis stimuleert kennisuitwisseling en draagt bij aan een duurzame industrie.”