Wisseling van de wacht maritiem trainingscentrum Groningen

14-01-2019 Groningen Member news

Wisseling van de wacht maritiem trainingscentrum Groningen

De Ruyter Training & Consultancy B.V. (DRTC) gevestigd te Vlissingen heeft de cursusactiviteiten, het trainingsponton ‘Sepia’ en de inboedel van NTTA overgenomen. Dit naar aanleiding van de aanvraag tot surseance van betaling medio september 2018 door NTTA B.V. en het kort daarna uitspreken van het faillissement van NTTA door de Rechtbank Noord-Nederland. Het regulier (niet bekostigd) nautisch onderwijs is niet overgenomen. De cursusactiviteiten worden voortgezet onder de naam DRTC Groningen B.V. De docenten/instructeurs en het ondersteunende personeel die betrokken waren bij het verzorgen van de cursussen, zijn in dienst getreden van DRTC Groningen. De overname is met medewerking van curator, Mr. L.H. Hooites van Plas Bossinade advocaten en notarissen uit Groningen, tot stand gekomen.

Alle trainingen worden nu verzorgd op het trainingsponton ‘Sepia’, afgemeerd aan de Bornholmstraat 20 te Groningen. De locatie Atoomweg 2H in Groningen is per december 2018 opgeheven.

Een deel van de cursussen zal in nauwe samenwerking met het Noorderpoort worden uitgevoerd waarbij DRTC Groningen zal optreden als de contractpartij voor onze relaties. Met de nauwe samenwerking wordt kennis en kunde versterkt en uitgebreid hetgeen de kwaliteit van de nautische opleidingen en de cursussen bevordert. Door de samenwerking met het Noorderpoort kan DRTC Groningen alle STCW cursussen, Scheepsmanagement en Marcom-cursussen aanbieden. Bovendien zal DRTC Groningen een deel van de verplichte STCW cursussen voor de nautische studenten van het Noorderpoort gaan verzorgen.

In de landelijke MBO Keuzegids zijn de maritieme opleidingen van het Noorderpoort recentelijk aangewezen als “Top-opleidingen”. De samenwerking beperkt zich niet tot nautische opleidingen maar richt zich ook op de opleidingen en veiligheidscursussen voor de windsector. Het bestaande cursusaanbod van DRTC Groningen wordt mede daarom medio september 2019 uitgebreid met de veiligheidscursussen voor de windsector. DRTC is zo in staat om haar relaties meerdere trainingslocaties aan te bieden met hetzelfde cursusaanbod en dezelfde kwaliteit en flexibiliteit, zowel in Vlissingen, Groningen als Willemstad (CW).

Eind januari zal onze nieuwe website operationeel zijn en kan men direct via de website voor de cursussen op de gewenste locatie inschrijven.

Contactgegevens
DRTC Groningen B.V.
Bornholmstraat 20
9723 AX Groningen
tel.: 050 311 7385
drtcgroningen@drtc.nl
https://drtc.nl