Back to News

Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO), ontbijtsessie donderdag 19 april

13 April 2018, Rotterdam | Human Capital

Het mobiliteitscentrum voor de maritieme sector nodigt je uit

De volgende ontbijtsessie van het MLO zal plaatsvinden op donderdag 19 april a.s. bij Nederland Maritiem Land op de Boompjes in Rotterdam. Wij willen met elkaar de volgende stappen zetten in het behoud, de mobiliteit, het opleiden en coachen van werknemers. We gaan tijdens deze sessie graag samen met jullie aan de slag om dit te realiseren.

Het MLO is het maritieme HR-netwerk met HR-professionals vanuit alle branches in de maritieme sector. Mocht uw interesse gewekt zijn en bent u nog niet aangesloten bij het netwerk en u heeft vragen? Neem dan contact op met Frits Luijten: frits@maritiemland.nl

Het MLO heeft meerdere doelen:
• Uitwisseling van personeel; mobiliteit tussen bedrijven uit de verschillende branches in de maritieme sector
• Inzicht in vacatures (banen, stages, afstudeerplekken, etc.)
• Coaching via het netwerk
• Inzicht in trainingsaanbod en opleidingen

Hoe kunnen we met elkaar onze medewerkers, kennis en kunde behouden voor de sector? Het succes van een mobiliteitsnetwerk ligt in vertrouwen en samenwerken. Je kunt als bedrijf maar beter samenwerken in deze krappe arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren moet het vertrouwen tussen bedrijven groeien. Dit levert veel voordelen op voor bedrijven én voor medewerkers.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.