Etteplan Netherlands

Etteplan Netherlands

Etteplan, Engineering with a difference!

De technologische ontwikkelingen in de olie-, gas- en offshore renewable industrie volgen elkaar in hoog tempo op. Enerzijds betreft het nieuwe materialen en constructies, robotisering, big data, telematica, en 3D-printing. Anderzijds gaat het om trends die uw bedrijfsprocessen kunnen beïnvloeden zoals, digitalisering, kennismanagement en servitization.

Etteplan beschikt over kennis, middelen en personeel om de downtime van de geleverde assets bij haar afnemers te minimaliseren en stelt servicetechnici in staat zich direct te voorzien van up-to-date informatie bij het uitvoeren van onderhoudstaken. Ook operators zijn op hun taak berekend doordat zij de gewenste instructies op ieder gegeven moment kunnen raadplegen.

Dat doen we door informatie slim te structureren, digitaal te genereren naar diverse geïntegreerde platformen en te beheren. We realiseren dit met een team van ervaren engineers, systeemarchitecten en technische informatiespecialisten. Daarmee ontlasten wij niet alleen uw personeel maar bundelen wij effectief ook relevante informatie verspreid binnen de diverse afdelingen van uw bedrijf en zorgen voor directe beschikbaarheid ervan.

Etteplan adviseert en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van een documentgerichte aanpak naar een digitale technische informatie uitwisseling die is afgestemd op de eindgebruiker, de interne productieomgeving of de afnemer van uw producten of diensten.

Graag maken wij een afspraak om onze visie, aanpak en werkwijze met u te delen en te kijken waar Etteplan uw bedrijf kan helpen om uw bedrijfsdoelstellingen voor nu en in de komende jaren te realiseren.

Contact
Mick van Sliedregt, Area Manager,
+31 (0)6 5042 1548
mick.vansliedregt@etteplan.com