Informatie update betreffende de situatie rond Oekraïne

13-10-2022 Situatie Oekraïne

Informatie update betreffende de situatie rond Oekraïne

In deze update:

  • Een samenvatting van het achtste sanctiepakket
  • Een overzicht van de nieuwe EU-maatregelen gemaakt door Business Europe (zie bijlage)
  • De gevolgen van een price cap op olie
  • Symposium Buitenlandse Zaken over wederopbouw Oekraïne 19 oktober met minister Schreinemacher

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze nieuwe sancties of voor overige vragen kunt u contact opnemen met Laura Stam via oekraine@vnoncw-mkb.nl.

EU neemt nieuw sanctiepakket tegen Rusland aan

De Europese Unie heeft op 6 oktober het 8e sanctiepakket tegen Rusland bekrachtigd. Aanleiding zijn de illegale ‘referenda’ en de daaruit voortvloeiende annexatie van de regio’s Donetsk, Loehansk, Zoporizja en Cherson. Het meest in het oog springend is de nieuwe juridische mogelijkheid om een prijsplafond toe te kunnen passen voor maritiem vervoer van Russische olie naar derde landen en om verdere beperkingen op te kunnen leggen voor maritiem vervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar derde landen. Deze maatregelen zijn erop gericht om de Russische inkomsten uit olie stevig terug te dringen.

Daarnaast wordt het invoerverbod op uit Rusland afkomstige of uitgevoerde staalproducten uitgebreid. Ook komen er verdere invoerbeperkingen voor hout en papier, sigaretten, kunststoffen en cosmetische producten, en voor elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edelmetalen.

De luchtvaart-, defensie-, en veiligheidssector worden hard geraakt door het nieuwe sanctiepakket. De lijst met verboden elementen, elementen die cruciaal zijn binnen deze sectoren, wordt verder uitgebreid. Het wordt tevens verboden om diensten te verrichten met betrekking tot cryptoactiva aan Russische personen of personen die in Rusland verblijven. Daarnaast wordt er een verbod ingesteld op het verlenen van architectuur- en ingenieursdiensten, IT-diensten en juridische adviesdiensten.

Voor een compleet overzicht van het 8e sanctiepakket van de Europese Unie, klik op deze link.

Verbod op import olie uit Rusland; price cap voor derde landen

In het 6de sanctiepakket dat eerder dit jaar is aangenomen is door Europese landen afgesproken om vanaf 5 december de import in de EU van ruwe olie uit Rusland te stoppen. Op 5 februari 2023 stopt ook de import van olieproducten en brandstoffen zoals diesel en stookolie.

Oliemarkt-experts verwachten dat deze importstop zal leiden tot een grote internationale ‘rerouting’ van ruwe olie en olieproducten waarbij het merendeel van de olie en olieproducten uit Rusland wel op de internationale markt blijft. Omdat de internationale oliemarkt in z’n geheel minder efficiënt wordt en olie en olieproducten schaarser worden, is de verwachting dat prijzen zullen stijgen. Aan de andere kant is er internationaal sprake van een economische teruggang/recessie wat de prijsstijging van olie en olieproducten kan temperen.

Om te voorkomen dat Rusland grote inkomsten uit de verkoop van olie blijft generen heeft de G7 een prijsplafond voor olie voorgesteld. Het prijsplafond is op het eerste gezicht niet relevant voor Europa want wij importeren na 5 december geen olie meer. Echter Europese bedrijven verlenen wel services voor Russische olietransporten zoals het verzekeren van lading en het verhuren van tankers.  De Europese commissie stelt nu in het nieuwe sanctiepakket voor om in principe alle vormen van serviceverlening aan transporten van Russische olie (naar landen buiten de EU) toe te staan aan Europese bedrijven mits de olie onder de (nog vast te stellen) pricecap wordt verkocht/verhandeld.

Symposium Wederopbouw Oekraïne op 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. van 14.00-16.30 uur organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een symposium over de wederopbouw van Oekraïne. Deelnemers vanuit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en denktanks worden uitgenodigd om samen te onderzoeken hoe Nederland concreet kan helpen bij de wederopbouw van Oekraïne.

Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de lancering van publiek-private partnerschapsplatforms op het gebied van landbouw, water en gezondheidszorg. Ook zullen in het kader van wederopbouw op lange en korte termijn de thema’s winterisation, building back better en culturele wederopbouw worden besproken.

Minister Schreinemacher zal samen met de Special Envoy for Reconstruction of the Ukrainian Presidential Office het symposium afsluiten.

Voor meer informatie een aanmelding: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/evenementen/ukraine-reconstruction-and-recovery-conference