De nieuwe Maritime Delta Monitor

30-10-2018 Den Haag

De nieuwe Maritime Delta Monitor

Hierbij sturen we u graag digitaal de nieuwe Maritime Delta Monitor toe.
Om deze te bekijken: klik hier.

Iedere twee jaar maakt het programma Maritime Delta middels de regionale monitor de stand op van het maritieme cluster in Zuid-Holland en de Gemeente Werkendam. Aanvullend op de  landelijk monitor biedt dit specifiek inzicht in de prestaties van de maritieme sector in deze regio. De monitor biedt een solide basis om beter te kunnen inspelen op regionale trends, bedreigingen en kansen. Onderzoekbureau Ecorys, Netherlands Maritime Technology en Erasmus UPT hebben dit onderzoek in opdracht van Maritime Delta uitgevoerd. 

De nieuwe monitor schetst een maritieme regio die goed presteert en blijft groeien in aantal vestigingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid, zelfs in tijden van economische tegenslag. Ook worden actuele vraagstukken en ontwikkelingen aangekaart. Hoe gaan we als markt om met toenemende digitalisering en vergroening?  Is er voldoende gekwalificeerd technisch personeel voor de gehele sector, en hoe vergroten we de talentenpoel? Beschikken nieuwe en bestaande werknemers over de gevraagde vaardigheden van de toekomst? En welke belemmeringen staan vergroening van de sector in de weg? 

Mede op basis van de constateringen uit de monitor ontwikkelen we in het najaar het programma Maritime Delta 2019-2020. Met opnieuw de focus op de maritieme maakindustrie en sterke verbindingen tussen de thema’s innovatie en human capital. 

Veel leesplezier!