Een dringend beroep op onze leden i.v.m. de opleving van het Corona-virus

28-07-2020 ,

Een dringend beroep op onze leden i.v.m. de opleving van het Corona-virus

Zoals u in de media ongetwijfeld heeft gelezen laait het Coronavirus weer op in Nederland en elders in Europa. Dit kan leiden tot nieuwe maatregelen variërend van (regionale) lockdowns tot landelijke (vergaande) maatregelen, zoals sluiting van sectoren. In sommige Europese steden is dit helaas al weer realiteit.

Wij willen daarom nogmaals benadrukken hoe belangrijk het naleven van de regels ter voorkoming en verspreiding van corona is. Daarom vragen wij u nogmaals aandacht voor de volgende zaken:

 1. Het in acht nemen van de basisregels (zowel bij werkenden als klanten)
  Let er op dat iedereen in uw organisatie de basisregels in acht blijft nemen (handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en ten slotte zorgen voor goede ventilatie etc.).
 2. Het nauw volgen van alle sectorprotocollen
  Branches hebben afgelopen maanden met succes gewerkt aan goede sectorprotocollen om de nieuwe situatie met de 1,5 meter regel zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. In een sectorprotocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden om in de betreffende sector veilig te kunnen ondernemen, werken en bijvoorbeeld recreëren. We moeten hier met elkaar strikt aan vasthouden komende tijd om zo te voorkomen dat het virus opnieuw de kans krijgt en alsnog weer zaken/sectoren dicht moeten. Zelf hebben we hierdoor veel in de hand.
 3. Het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine
  Het is van het grootste belang dat dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. En dat als blijkt dat iemand Corona heeft (gehad), dat onmiddellijk het GGD-
  bronnenonderzoek start en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (NB. verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) zich bij de GGD melden voor een Coronatest. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.
 4. Informatie verschaffing over reizen naar risicogebieden
  Zijn uw medewerkers op vakantie en hoe ga je om met reisadviezen? AWVN, maar ook de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen, vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen. Voor het internationale zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting risicogebieden.
 5. Zoek hulp en ondersteuning bij vragen
  Heeft u concrete vragen? Bel dan bijvoorbeeld met het KvK Coronaloket. Dit is telefonisch te bereiken via tel. 0800 – 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Op de website: kvk.nl/coronaloket vindt u het antwoord op veel gestelde vragen. Het landelijk coronanummer van de Rijksoverheid is verder te bereiken via tel. 0800 – 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur). Vanuit het buitenland kan gebeld worden met tel. 0031 – 20 205 1351. Het nummer om een coronatest aan te vragen vindt u onder punt 3 hiervoor. Overleg verder met bijvoorbeeld uw bedrijfsarts als u vragen heeft.

We hebben het met elkaar in de hand, hartelijk dank voor uw inzet.