Extra explosiegevaar door foutieve combinatie wartel en kabel

15-04-2021 Leden nieuws

Over het algemeen wordt een gevaarlijke fout gemaakt bij het installeren van wartels op gewapende kabels in een explosiegevaarlijke (ATEX-)omgeving, concludeert elektrotechnisch inspectie- en opleidingsbedrijf Quercus Technical Services in haar rapport. De bevindingen uit het rapport worden nu eveneens ondersteund door verificatiebureau IndEx.

E-wartel of d-wartel
Bij inspectierondes stuiten inspecteurs steevast op dezelfde foutieve toepassing. Er zijn kunststof e-wartels aangesloten op gewapende kabels, in plaats van d-wartels. Hoe dit kan? Bij de installatie wordt gecheckt welke wartel mag worden toegepast in een ATEX-omgeving, of deze geschikt is voor apparaten/gebruikers die beschermingsklasse ‘E’ voorschrijven en of deze voldoet aan de IP-klasse (beveiliging tegen aanraken en indringen van voorwerpen én vocht).

Echter in combinatie met een gewapende kabel mag de kunststof e-wartel niet worden toegepast. Dit staat ook beschreven in de specificaties van de fabrikant, maar dat wordt juist niet gecontroleerd. Dat deze fout wordt gemaakt heeft grotendeels te maken met het ontbreken van de juiste kennis.

Gevaarlijke gevolgen
Het gevolg van het gebruik van kunststof e-wartels voor het inbrengen van een gepantserde kabel is dat de kans op intreding van vocht toeneemt en leidt tot corrosie. Dit omdat een gepantserde kabel niet per definitie honderd procent rond is. De kans op kortsluiting en storingen neemt hierdoor toe. In dit geval vervalt het certificaat en daarmee is de fabrikant niet meer verantwoordelijk, maar de installatieverantwoordelijke.

Voorschriften
De norm geeft aan dat, op enkele uitzonderingen na, altijd een gewapende kabel gebruikt moet worden in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat in veel gevallen de kunststof e-wartel niet geschikt is voor de in de norm voorgeschreven kabel en in deze gevallen een geschikte wartel moet worden toegepast.

Hoe nu verder
Quercus adviseert om bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen en gassen, een controle te laten uitvoeren op deze foutieve materiaalcombinatie. Op de gevonden gebreken zouden zij een RI&E (risico-inventarisatie- en evaluatie) moeten uitvoeren om te bepalen welke stappen moeten worden ondernomen. Om het extra explosiegevaar in de toekomst te voorkomen is stap één om het personeel hierover adequaat te instrueren.