Geothermie: wat zijn de kansen en bedreigingen

01-04-2019

Geothermie: wat zijn de kansen en bedreigingen

In het kader van het optimaal gebruik maken van de kennis van ieders achterban organiseerde IRO in samenwerking met het Platform Geothermie op donderdag 28 maart een infosessie in het Maritiem Museum.

Onderwerp

Geothermie = aardwarmte en komt nadrukkelijk voor in de plannen van het kabinet om onze energiehuishouding te vergroenen. Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie.
Doel van deze infosessie is het fenomeen Geothermie onder de aandacht te brengen van onze leden. Met name wat zijn de kansen en bedreigingen.

Sprekers en presentaties