Goed bezochte ALV in prachtig pand van Heerema Marine Contractors in Leiden

29-11-2019

Goed bezochte ALV in prachtig pand van Heerema Marine Contractors in Leiden

Op donderdag 28 november jl. vond de IRO Algemene Ledenvergadering plaats in het prachtige hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors in Leiden, bijgewoond door meer dan 100 leden.

De belangrijkste punten op de agenda waren:

  • presentatie financiën: resultaat 2018 – prognose 2019 – begroting 2020
  • aftreden bestuursleden Michael Kahn (Jumbo), Arjan Klijnsoon (Royal IHC) en Paul Koop (Quercus)
  • benoeming van de bestuursleden Charlotte Roodenburg (Huisman Equipment), Arnout Damen (Damen Shipyards Group) en Jan-Piet Baars (Vroon Offshore)
  • herbenoeming van Peter de Bruijne (Borr Drilling)

Tijdens het publieke gedeelte van de vergadering praatte IRO voorzitter Pieter van Oord ons bij met zijn hoopvolle visie op de ontwikkelingen in de olie- en gassector en offshore renewable industrie voor nu en in de nabije toekomst. Een uitdagende tijd met een langzaam herstel voor een deel van de sector.

Pieter van Oord: “Het behouden en verder versterken van onze internationale concurrentiepositie vereist niet alleen toewijding van de Nederlandse offshore industrie, maar evengoed die van de Nederlandse overheid. Een proactief industriebeleid is in mijn optiek een essentiële randvoorwaarde voor een sterke exportpositie. Door ketensamenwerking, innovatie en goed ondernemerschap heeft de Nederlandse offshore industrie de afgelopen moeilijke jaren het hoofd kunnen bieden en is er een sterke basis gelegd voor de toekomst. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we als Nederlands offshore cluster met onze kennis, vaardigheden, equipment en mindset optimaal kunnen profiteren van de toenemende vraag naar energie en de toekomstige mogelijkheden die de Energie Transitie ons zal brengen – zowel nationaal als internationaal.“

Koos-Jan van Brouwershaven, Chief Executive Officer van Heerema Fabrication Group & Heerema Marine Contractors gaf ons een inkijkje in het bedrijf en de mooie projecten met o.a. haar nieuwste paradepaardje kraanschip Sleipnir. Presentatie Heerema ALV

Young IRO’s voorzitter Bernard Alblas nodigde alle leden uit om samen mooie bijeenkomsten voor jong en oud te organiseren.

De gezellige inhouse bar bij Heerema was een uitstekende plek om de middag af te sluiten, elkaar te ontmoeten en te kunnen netwerken.
Ook was er gelegenheid om een kijkje te nemen in het indrukwekkende Simulation center.

Heerema Marine Contractors, hartelijk dank voor de gastvrijheid!