Het Maritiem herstelplan – duurzaam het verschil maken

30-04-2020

Het Maritiem herstelplan – duurzaam het verschil maken

De Nederlandse maritieme sector heeft een cruciale rol in de logistieke keten. Het is essentieel dat levensvatbare bedrijven in de maritieme sector ondanks de huidige crisis overeind blijven. We moeten voorkomen dat werknemers massaal hun baan verliezen in één van de meest innovatieve en cruciale sectoren van Nederland. De stichting Nederland Maritiem Land heeft, samen met het totale maritieme cluster*, daarom een brief verzonden aan de overheid met een urgente oproep om samen het Maritiem herstelplan te ontwerpen.

De maritieme sector wordt zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Versnelling en verduurzaming bieden daarbij een sleutel tot de oplossing. De impact van de Corona-crisis op de Nederlandse maritieme sector is significant. Het is nu al merkbaar dat vervoer en overslag dalen door de inzakkende wereldeconomie, dat opdrachten voor de maritieme maakindustrie worden uitgesteld en dat innovatie door liquiditeitsproblemen onder druk staat.

De sector wordt dus, net als veel andere sectoren, zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Een groot deel van de sector is laat-cyclisch. Dit impliceert dat de gevolgen van de wereldwijde vraaguitval en gesloten grenzen van vandaag, zich pas in de tweede helft van 2020 en begin 2021 volledig manifesteren.

Overheid en maritiem bedrijfsleven hebben een gezamenlijk belang als het gaat om verduurzaming en veiligheid op en vanuit zee. Daarom moeten we als overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineenslaan en een economisch herstelplan ontwerpen, waarmee we na de Corona-crisis duurzaam het verschil maken en onze internationale concurrentiepositie verstevigen. Deze oproep wordt gedaan in een brief die vandaag verzonden is aan de Minister-President en de Ministeries; Infrastructuur & Waterstaat, Financiën, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Defensie.

De brief beschrijft een aantal concrete maatregelen, die zorgen voor behoud van een sterke en internationaal concurrerende maritieme sector, ook na de Corona-crisis.

U treft de volledige brief, inclusief het voorstel voor het herstelplan, via onderstaande linkjes;

Brief Herstelplan Maritieme sector

NML Het Maritiem herstelplan