Invulling Nationale samenwerkingsagenda composieten

14-01-2019

Invulling Nationale samenwerkingsagenda composieten

Het klimaatakkoord van Parijs (eind 2015) heeft grote gevolgen voor het economisch beleid en de daarmee samenhangende technologische ontwikkelingen. Welvaart zal in de toekomst gekoppeld zijn aan duurzaamheid. Dit stelt overheden, bedrijven en kennisinstellingen voor grote uitdagingen. Om hieraan invulling te geven, zijn nieuwe, waarschijnlijk disruptieve technologieën nodig. De composiet technologie biedt veel potentieel om een bijdrage te leveren aan deze toekomstige duurzame welvaart, onder meer omdat composiet lichtgewicht toepassingen mogelijk maakt, belangrijk bijvoorbeeld bij transport en bewegende onderdelen. Denk aan de overgang van diesel en benzine aangedreven voertuigen naar elektrisch vervoer. Composiet biedt mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Windenergie is daar het beste voorbeeld van, en het potentieel is nog veel groter. Daarnaast heeft composiet de mogelijkheid om volledig bio-based te zijn, zowel in harsen als vezels. Composiet toepassingen hebben daarnaast eigenschappen die leiden tot minder onderhoud, langere levensduur en verschillende mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. Composiet ofwel hoogwaardige vezel versterkte kunststoffen spelen al in veel toepassingen een rol, met name in vliegtuigen, jachten, auto’s, windmolens en sportartikelen zoals een tennisracket of hockeystick. Maar de mogelijkheden voor uitgebreide toepassing zijn veel groter, zoals in de scheepsbouw, bouw- en infra, en de gezondheidssector. Composiet kan een rol spelen op alle Klimaattafels die op dit moment het beleid voor de komende 20-30 jaar voorbereiden.

Composiet technologie is door het ministerie EZK als een sleuteltechnologie benoemd. Vandaar deze samenwerkingsagenda, waarvan een belangrijk deel gevormd wordt door de kennis- en innovatie agenda. De In het Missiegedreven Innovatiebeleid en binnen de Topsectoren staan vier maatschappelijke thema’s centraal. Landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen bij wereldwijde uitdagingen. Daarmee zijn deze thema’s niet alleen belangrijk voor vernieuwing, ze zijn ook belangrijk voor onze toekomstige samenleving en economie. Bijvoorbeeld omdat we met deze technologieën betere diagnoses in de gezondheidszorg kunnen stellen en verder kunnen werken aan superbatterijen voor de opslag van duurzame energie.” DE Nederlandse composieten sector beschikt over een bijzonder maatschappelijk en economisch potentieel om een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de uitdagingen zoals geformuleerd door het ministerie van EZK. Voor een succesvolle positionering in de Europese en wereldwijde markt is het noodzakelijk voor Nederland om zich te presenteren als één Nederlands composieten cluster, waarbinnen de verschillende stakeholders samenwerken. Om de aanwezige krachten te benutten en verder uit te bouwen is het zaak om deze samenwerking goed in te richten en richting te geven aan ontwikkelingen en initiatieven. Hiervoor is een breed gedragen samenwerkingsagenda noodzakelijk, waarin nadrukkelijk aansluiting gezocht wordt bij het innovatielandschap van andere clusters en de kracht van Nederland gekoppeld wordt aan de toepassingsgebieden.

Hier kunt u de concept agenda vinden.

Deze agenda is het uitgangspunt voor de bijeenkomsten die de komende weken plaatsvinden en deze versie willen we met de sector bespreken.
Elke bijeenkomst heeft een specifiek thema, maar er zal ook ruimte en tijd gegeven worden voor andere thema’s en opmerkingen.

 

Datum Tijd Onderwerp Locatie Adres
9-jan 09.30-11.30 Maritiem Almere (DTC) Bolderweg 2, 1332 AT Almere
14-jan 13.00-16.00 Thermoplast Ypenburg (DFC) Laan van Ypenburg 60, Den Haag
15-jan 10.00-12.00 Bouw en Infra Amersfoort (Royal HaskoningDHV) Laan 1914 no 35, 3818 EX Amersfoort
18-jan 10.00-12.00 Materialen/automotive Sittard Geleen (Brightlands MC) Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
21-jan 14.00-16.00 Smart Industry Delft (SAM XL) Kluyverweg 1, 2629 HS Delft
22-jan 10.00-13.00 Hergebruik Zwolle (Hogeschool Windesheim) Campus 2, 8017 CA Zwolle
25-jan 09.30-12.00 Energy & Offshore High Tech Systems Park in Hengelo gebouw N, parkeren via grote parkeerplaats (navigatieadres Robijnstraat 12), Hengelo

De bijeenkomsten hebben een tweeledig doel:
1. Uw feedback en input op de Nationale Agenda verzamelen;
2. Een overzicht te krijgen van uw innovatie- en investeringsprojecten.

We zijn daarbij geïnteresseerd in zowel de projecten die al lopen (2019 en verder) en ook in nieuwe projecten die voorzien zijn.
We willen met name graag zicht krijgen op de grotere samenwerkingsprojecten in de sector. Dat kunnen publiek-private samenwerkingen zijn, maar privaat-privaat, of publiek-publiek (bv op gebied van onderwijs) kan ook.

BIJLAGE
In de bijlage Projectblad Nationale Agenda Composieten NL vindt u een template waarin de projecten beknopt beschreven kunnen worden.

Het doel is uiteraard om aansluiting te vinden bij de Nationale Agenda. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uit deze inventarisatie van projecten nieuwe inzichten komen die in de update van de Nationale Agenda verwerkt zullen worden.

De bijeenkomsten zijn thematisch ingedeeld. Veel partijen zullen in meerdere thema’s actief zijn, of kunnen mogelijk niet op de data als voorgesteld. Dat is geen probleem want de bijeenkomsten worden zo ingericht dat er ook genoeg ruimte is voor input op onderwerpen buiten de thema’s. Het belangrijkste is dat u erbij bent, en als er aanleiding is voor vervolggesprekken om een specifiek onderwerp dan kan dat altijd georganiseerd worden.

De locaties zijn pragmatisch gekozen, verspreid door het land en waar plek was. Het is niet bedoeld dat betreffende organisatie de leidende rol heeft in een bepaald thema, het is puur faciliterend.

Veel mensen hebben zich al aangemeld, daar zijn we blij mee. Aanmelden kan nog steeds!
Jullie kunnen je aanmelden bij CompositesNL – bij collee@compositesnl.nl – T +31 (0)6 11 23 29 59