IRO voorzitter Pieter van Oord: belangrijke opgave voor IRO leden om te werken aan een toekomstbestendige sector

04-11-2021 IRO Nieuws, Young IRO

IRO voorzitter Pieter van Oord: belangrijke opgave voor IRO leden om te werken aan een toekomstbestendige sector

Volle zaal dinsdag 2 november jl. tijdens de gelukkig weer fysieke jaarlijkse IRO Algemene Ledenvergadering bij Van Oord in Rotterdam! Het jaar 2021 gaat wederom de boeken in als een jaar met veel uitdagingen voor de IRO leden en een verenigingsjaar gekenmerkt door enkele tegenslagen zoals geannuleerde of uitgestelde beurzen en ledenbijeenkomsten. Maar ondanks de beperkingen zijn wij erin in geslaagd om virtueel zichtbaar te blijven en het IRO netwerk daarmee te onderhouden en te versterken. Daarnaast hebben wij vanaf september gelukkig weer een aantal fysieke events kunnen organiseren, zoals de rondvaart door het Rotterdams havengebied, georganiseerd i.s.m. Offshore Community Rotterdam en Rotterdam Partners en de ledenbijeenkomst bij Rotterdam Offshore Group. Ook konden we elkaar weer fysiek treffen op de beurzen Offshore Energy en Europort.

De belangrijkste punten op de agenda:

  • presentatie financiën: resultaat 2020 – prognose 2021 – begroting 2022
  • aftreden bestuursleden Edward Heerema (Allseas), Koos-Jan van Brouwershaven, Heerema Fabrication Group & Heerema Marine Contractors
  • benoeming Pieter Heerema (Allseas), Jan van der Tempel (DOB-Academy), Fred van Beers (Sif-Group)
  • herbenoeming René Peters (TNO), Bruno Jelgerhuis Swildens (EY), Pieter van Oord (Van Oord) tot juni 2022
  • aankondiging aftreden voorzitter Pieter van Oord (Van Oord) en aantreden nieuwe voorzitter Mark Heine (Fugro) per juni 2022

Jaarrede IRO voorzitter

In zijn jaarrede blikte IRO voorzitter Pieter van Oord terug op de afgelopen periode en scheen zijn licht op de huidige situatie in de energiemarkten en de energietransitie.
“De urgentie van klimaatverandering en de energietransitie begint steeds meer door te dringen, gedreven door toenemende ambities en bijbehorende doelen en maatregelen. Er ligt hier een enorme uitdaging waarbij we samen de juiste versnelling moeten vinden om zowel onze samenleving leefbaar te houden, als ook de economie op een gezonde manier te verduurzamen. Voor ons als bedrijven betekent dit dat we ons meer weerbaar moeten maken in tijden van onzekerheid en verandering. Door:

1) In onze core business veel meer in te zetten op (missie gedreven) innovaties voor emissiereductie en nieuwe energiesystemen
2) Veel sterker in te zetten op het exploreren en ontwikkelen van winstgevende groei opties in vergroening van de energieketen
3) Te kijken naar hoe we de structuur binnen en buiten onze organisaties kunnen veranderen en aantrekkelijker maken, om zo beter nieuwe business en technologie te ontwikkelen

Dit vraagt ook om een sterkere regie en nieuw industriebeleid vanuit de overheid. Er ligt een belangrijke opgave voor ons allen om te werken aan een toekomstbestendige sector. Een sector, een industrie, die vanuit complexe uitdagingen kansen creëert voor een betere toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij, als een van de sterkste offshore clusters in de wereld, deze stap kunnen zetten.”

Sentimentsonderzoek IRO leden

Bram Kuijpers van EY-Parthenon nam het stokje over en gaf in zijn presentatie inzicht in het sentimentsonderzoek onder de leden over de toekomst van de branche. Hij concludeerde dat de Oilfield Services (OFS) bedrijven voorzichtig optimistisch zijn over de huidige situatie, ondanks (of dankzij) de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
Download de hele presentatie hier.

Young IRO

Tot slot gaf Ruben de Nie, vice-voorzitter van Young IRO een samenvatting over de activiteiten van Young IRO in 2021 en deed een oproep voor meer ambassadeurs binnen Young IRO. Aanmelden kan via young@iro.nl. Download de hele presentatie hier.

IRO 50-jarig Jubileum

Pieter sloot de vergadering af, en riep daarbij alle leden op om zich vóór 12 november via de online calendar aan te melden voor het 50-jarig jubileum op 26 november in de Fokker Terminal in Den Haag.