Koen Stephan benoemd tot nieuwe voorzitter CvB van SOMA College en Bedrijfsopleidingen

16-07-2019

Koen Stephan benoemd tot nieuwe voorzitter CvB van SOMA College en Bedrijfsopleidingen

De Raad van Toezicht is verheugd aan te kunnen kondigen dat Koen Stephan zal worden benoemd als nieuwe bestuurder van SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Hij volgt Anke van Bodegom op, zij neemt per 1 november 2019 afscheid van SOMA.

De heer Teus de Wit, voorzitter van de Raad van Toezicht vertelt: ”Koen Stephan is als directeur al jarenlang verbonden aan SOMA Bedrijfsopleidingen en met zijn aanstelling als bestuurder houden we precies de juiste kennis en ervaring in huis om de continuïteit te waarborgen en verder te werken aan onze strategische doelen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Koen op de solide basis die Anke van Bodegom heeft gelegd verder kan bouwen aan dé vakopleiding voor de infra”.

Hart voor de infra
Na een zorgvuldige selectieprocedure is de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat Koen Stephan de juiste persoon voor deze functie is. Koen Stephan is sinds 2008 directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen en heeft in die tijd gezorgd voor een enorme groei in zowel het aantal klanten als de omzet. Zijn netwerk, kennis van en betrokkenheid bij de infra is groot. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met publiek/private samenwerking. Met het succesvol aanvragen en implementeren van, door het Ministerie van OCW en het O&O Fonds erkende opleidingen, overigens in nauwe samenwerking met Anke van Bodegom, is hij een groot belangenbehartiger van het in stand houden van opleidingen voor de zgn. kleine beroepen.

Toewijding en inzet
Anke van Bodegom neemt na ruim 12 jaar afscheid als bestuurder van het SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Teus de Wit zegt daarover: “Anke van Bodegom laat een mooie, financieel gezonde instelling achter. SOMA is écht de infra vak-opleider van Nederland. Anke heeft zich altijd meer dan 100% ingezet voor SOMA, het mbo in zijn geheel en specialistisch infra-vakmanschap in het bijzonder. Er zijn in de afgelopen jaren veel noodzakelijke veranderingen, verbeteringen en moderniseringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op onderwijskundig vlak. Denk aan de inzet van simulatoren in het onderwijs waar ze zich samen met vakdocenten hard voor heeft gemaakt. Maar ook op organisatorisch vlak, waarbij de geweldige renovatie van de campus en in 2012 de ingebruikname van het huidige pand in het oog springen. We zijn Anke veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid en toewijding. Ze heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het SOMA College klaar te maken voor toekomst!”

Met de aanstelling van Koen Stephan stelt de Raad van Toezicht die toekomst veilig: “Zijn ervaring en hart voor de infra zullen ervoor zorgen dat beide SOMA’s toonaangevend voor het infra-onderwijs zullen blijven.”

Over SOMA College
Het SOMA College in Harderwijk is dé landelijke mbo vakschool voor de infra. In twee tot vier jaar leidt het SOMA College studenten op tot Machinist grond-, water- en wegenbouw (gww), allround Monteur of technicus mobiele werktuigen, Landmeter, Uitvoerder bouw/infra, (allround) Vakman gww, Straatmaker of (allround) Betontimmerman. De opleidingen worden aangeboden op niveau 2, 3 en 4.

Leren in de praktijk staat op het SOMA College centraal. Dit betekent praktijklessen met machines op het uitgebreide oefenterrein, practicumlessen in de werkplaatsen en beroepspraktijkvorming bij infrawerkgevers. Daarnaast krijgen studenten ook theoretische vakken. Hierdoor ontstaat een verantwoorde en stevige basis waarmee zij bij elk infrabedrijf aan de slag kunnen.
Over SOMA Bedrijfsopleidingen SOMA Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de infrasector en het verticaal transport. SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt een breed scala aan opleidingen en kortdurende cursussen en trainingen voor volwassenen die al enige ervaring in de infrasector hebben. Het ontzorgen van werkgevers en werknemers op het gebied van scholing- en ontwikkelingsvragen staat centraal.