Laat van u horen via de enquête handelsbevordering olie & gas industrie post Corona

26-05-2020

Laat van u horen via de enquête handelsbevordering olie & gas industrie post Corona

Geacht IRO lid,

In opdracht van NLinBusiness voert Nederland Maritiem Land (o.a. NMT, IRO en RPPC) onderzoek uit t.b.v. de herstart van de exportagenda’s voor handelsbevordering post Corona in de offshore en maritieme sector.

Separaat heeft u al een enquête ontvangen voor de Wind sector; IRO hoort graag ook uw mening over uw verwachtingen mbt de export activiteiten in de olie & gas industrie.

Context

De welvaart van iedereen in Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van het goed functioneren van het internationale handelssysteem. We verdienen 34% van ons inkomen met internationale handel. In Nederland zijn 2,3 miljoen banen ervan afhankelijk, ongeveer 1/3 van de werkgelegenheid.

In deze tijd waarin we niet kunnen reizen, is het van belang actief aan de slag te gaan met de voorbereiding van internationale activiteiten. Wat kunnen we nú doen om straks weer een vliegende start te maken als de situatie rondom het Coronavirus dat toelaat?

Uw mening staat daarbij centraal, vandaar deze enquête.

Richtlijnen voor het invullen van de enquête

Het beantwoorden van de vragen in deze enquête kost u ongeveer 15 minuten. Desgewenst kunnen wij u telefonisch ondersteunen bij het invullen van het formulier (ook voor niet-Nederlandstaligen). Wij vragen u aan het eind van de enquête uw contactgegevens in te vullen omwille van de validatie van de antwoorden. Echter, wij garanderen vertrouwelijkheid bij het verwerken van uw antwoorden en anonimiseren en consolideren deze in het onderzoek.

De link naar het online enquêteformulier vindt u HIER .

Uw bijdrage ontvangen wij graag uiterlijk maandag 1 juni 2020.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Tjerk Suurenbroek