Maritiem EU-verkiezingsdebat 

30-05-2024 IRO Nieuws

Maritiem EU-verkiezingsdebat 

Bij Van Oord werd woensdag 29 mei een Maritiem verkiezingsdebat gehouden. Acht aanstormende EU-politici van BBB, NSC, VVD, Volt, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en CU namen deel aan het debat. Het debat werd geleid door Jan-Hein Reeringh geflankeerd door KVNR-directeur Annet Koster. Het debat werd gevoerd aan de hand van drie thema’s: strategische autonomie, verduurzaming en ondernemerschap. De kandidaat-politici en gasten in de volle zaal werden welkom geheten door Robert de Bruin, Director Corporate Affairs bij Van Oord. Hij gaf direct het kader voor het debat: een sterker Europa is cruciaal voor de maritieme sector.  

Bij het eerste thema strategische autonomie werd duidelijk dat de kandidaten voor het Europees Parlement zich konden vinden in een sterker Europa. Allen waren het eens over het creëren van een gelijk speelveld vanuit een Europees perspectief. Na een rondje langs de politici vroeg de gastheer of ze boter bij de vis wilden doen en het praktischer aan willen vliegen. Hij gaf aan dat Duitsland jaarlijks 180 miljard euro uitgeeft voor de energietransitie. Nederland slechts 2 miljard euro. Zijn oproep werd opgevolgd door verschillende zienswijzen op de samenwerking tussen de EU en Nederland, op industriebeleid op Europees of nationaal niveau en handhaving regels voor niet EU-spelers in een mondiaal speelveld.  


Een vergelijkbare discussie ontstond rond het thema verduurzaming. Men vindt dat er meer duidelijkheid en eenheid in regelgeving moet komen vanuit de EU. Nederland moet zichzelf daarbij geen extra nationale koppen opleggen. Overigens werd duidelijk dat vooral geïnvesteerd moet worden in schonere schepen. Die lange termijn investeringen vereisen van beleidsmakers daarom ook lange termijn beleid. 
 

Het thema ondernemerschap sloot het debat af. Na een uurtje debatteren werd dit thema afgehandeld aan de hand van korte statements. Alle politici waren het erover eens dat de maritieme sector een cruciale en strategische sector is. Een sector die aantrekkelijk moet blijven en die zichzelf verder ontwikkelt. De tegenstellingen tussen de partijen werden niet altijd even duidelijk omdat de kandidaten het vooral met elkaar eens waren in hun erkenning dat het maritieme bedrijfsleven van groot belang is voor de toekomst van Nederland en de EU. 

Het maritiem verkiezingsdebat werd georganiseerd door IRO, brancheorganisatie voor de offshore energie-industrie, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), de Vereniging van Waterbouwers (VvW) en Netherlands Maritime Technology (NMT).