Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst

27-02-2018 Rotterdam

Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst

De minister, NML voorzitter Wim van Sluis en de voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens Ronald Paul benadrukken het belang van een goede samenwerking. Het werkprogramma bevat 26 concrete projecten waar wij de komende tijd gezamenlijk mee aan de slag gaan. We hebben een open contact en een praktische, resultaatgerichte samenwerking nodig om knelpunten weg te nemen en kansen te creëren.

Het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens biedt volgens de minister veel kansen: “Alleen door samenwerking heffen we knellende regels op en komt er meer experimenteerruimte. Alleen door samenwerking komen de mooiste innovaties tot stand. Alleen door samenwerking zorgen we voor een mondiaal gelijk speelveld en een naadloos transportnetwerk. En alleen door samenwerking vinden we uiteindelijk financiële middelen om de grote omslag te maken.”

Sander Vergroesen, directeur IRO en voorzitter van de NML Trade Council: “Exportpromotie is een belangrijk onderdeel van de Maritieme Strategie 2015-2025 en is nadrukkelijk opgenomen in het Maritieme Werkprogramma 2018-2021, o.a. door actieve deelname aan de internationaliseringsstrategie van de Topsector Water en Maritiem zal hier door ons maritieme cluster invulling aan worden gegeven”.

LEES PERSBERICHT I&W

Download Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens