Miljoenenorder voor HYCOM

17-04-2019

HYCOM uit Apeldoorn werkt in opdracht van bouwconsortium Levvel mee aan de versterking van de Afsluitdijk en draagt daarmee bij aan de waterveiligheid van Nederland.

De Afsluitdijk; het toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. Sinds 1932 beschermt deze 32km lange dam grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na bijna 90 jaar is de dijk toe aan een grote opknapbeurt. De Afsluitdijk wordt versterkt, zodat de dijk bestand is tegen een superstorm die eens in de tiendduizend jaar voorkomt. Ook moet er door klimaatverandering meer water kunnen worden afgevoerd van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Daarom komen er extra spuisluizen en grote pompen. Om zo min mogelijk energie te verbruiken, is het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’.

Rijkswaterstaat gunde de werkzaamheden aan bouwconsortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel (in samenwerking met Epico). Levvel schakelde HYCOM in voor de hydrauliek. De keuze is gebaseerd op positieve ervaringen met betrekking tot kwaliteit, samenwerking, openheid en wederzijds vertrouwen, opgedaan bij eerdere leveringen van diverse installaties in de civiele en maritieme industrie. Als onderdeel van de HYDAC groep, levert HYCOM al 45 jaar hydrauliek aan de meest prestigieuze projecten, wereldwijd. De opdracht betekent werkgelegenheid voor zowel HYCOM in Apeldoorn alsmede de HYDAC vestiging in Drachten.

Alle bestaande en nieuwe spuisluizen en pompkanalen worden voorzien van dubbel uitgevoerde stalen schuiven om de waterkering te garanderen. De bewegingswerken van deze schuiven worden hydraulisch aangedreven, bestaande uit een 70-tal hydrauliek aggregaten en een 150-tal cilinders. Samen met Levvel en Rijkswaterstaat zijn met behulp van diverse Value Creation sessies ontwerp-optimalisaties uitgewerkt. Hiermee worden aan de voorkant zaken slimmer aangepakt op gebied van duurzaamheid, innovatie, tijd en waarde creatie.

De uiteindelijk gekozen oplossing voor het ontwerp, de bouw en de onderhoudbaarheid sluit goed aan bij het innovatieve en duurzame karakter van de vernieuwing van de Afsluitdijk.