Naamswijziging IRO / Name change IRO

24-01-2020

Naamswijziging IRO / Name change IRO

Geachte IRO leden en relaties,

Begin dit jaar heeft IRO haar naam gewijzigd. De nieuwe officiële naam in het Nederlands en Engels is:

IRO – Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie

IRO – The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

‘Offshore energie’ omvat zowel olie & gas, offshore wind, marine en (drijvende) zonne-energie.
Met de nieuwe naam laat IRO zien dat zij sterk betrokken is bij de energietransitie door middel van haar activiteiten op dit gebied. Ook stimuleert IRO haar leden bij te dragen aan een duurzame energiemix en verwelkomt leden vanuit deze verschillende disciplines.

Het verzoek aan u om waar nodig onze naam aan te passen in uw databases.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

———————————————————————————————————————————————————–

Dear IRO members and relations,

IRO changed its name at the beginning of this year. The new official name in Dutch and English is:

IRO – Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de
Offshore Energie Industrie

IRO – The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

‘Offshore energy’ includes oil & gas, offshore wind, marine and (floating) solar energy.
With the new name, IRO shows that it is strongly involved in the energy transition through its activities in this area. IRO also encourages its members to contribute to a sustainable energy mix and welcomes members from these different disciplines.

Kind request to change our name in your databases where necessary.
Thank you for your cooperation.

Hartelijke groet/kind regards,

Sander Vergroesen
Directeur/Managing Director