Nieuwe ronde MIIP subsidieregeling, dien uw projectvoorstel in!

25-10-2021 IRO Nieuws

Nieuwe ronde MIIP subsidieregeling, dien uw projectvoorstel in!

In 2022 organiseert de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) wederom de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP).

De MIIP’s worden gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Door middel van de subsidieregeling wil EZK het maritieme bedrijfsleven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-.
Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld.

Heb je een project met aansluiting op deze 4 thema’s:

  • winnen op zee (grondstoffen- en energiewinning op zee)
  • schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing, emissies, onderwatergeluid)
  • slim en veilig varen (speciale schepen, autonoom varen, slimme systemen, defensie, veiligheid)
  • effectieve infrastructuur (interactie schip en infrastructuur havens en vaarwegen)

Schrijf dan nu in!

Klik hier

Het voorstel kan tot 30 december a.s. worden ingediend.