Offshore energy in de schijnwerpers op Expo 2020 in Dubai volgend jaar

14-12-2020

Offshore energy in de schijnwerpers op Expo 2020 in Dubai volgend jaar

Nederland neemt deel aan de Dubai Expo 2020. Deze wereldtentoonstelling wordt gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Het is de eerste in de Golfregio. Meer dan 160 landen en organisaties presenteren zich daar. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht.

Elk deelnemend land stelt voor het eigen paviljoen een inhoudelijk werkthema vast dat binnen het overkoepelende thema van de Expo past. In goed overleg met bedrijven en kennisinstellingen is voor de Nederlandse deelname gekozen voor de water, energie en voedsel nexus (nexus is Latijn voor ‘verbinding). Dit is vertaald naar ‘Uniting water energy food’.

Het kernteam offshore energy (Danielle Veldman en Tjerk Suurenbroek) is druk doende met de voorbereidingen. Op 5 en 6 november 2021 zullen we op het Nederlandse paviljoen 2 volle dagen wijden aan Offshore energy, onder het overkoepelende thema: “Embracing the energy transition”.

De Expo is een unieke gelegenheid om ons land te profileren t.o.v. 160 landen, wij willen er optimaal gebruik van maken. Vrijwel aansluitend vindt de ADIPEC plaats – 8 t/m 11 november.

Wil je meer weten of wil je sponsoren?

Neem contact op met:
Danielle Veldman – danielle.veldman@nwea.nl
Tjerk Suurenbroek – t.suurenbroek@iro.nl