Offshore wind part of large economic trade mission to Vietnam

16-04-2019

Offshore wind part of large economic trade mission to Vietnam

De snelle economische ontwikkelingen in Vietnam gaan gepaard met een toenemende vraag naar energie. Er zijn ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkeling van duurzame energie in de nabije toekomst. Windenergie is daarin een belangrijke pijler.
Er is een groot potentieel voor offshore windenergie, met name in de kustregio in het zuiden van Vietnam. Op dit moment bevindt de offshore windenergiesector zich in de ontwikkelingsfase. Nederlandse bedrijven hebben de kans om als een van de eersten deze markt te betreden.
De Vietnamese overheid ziet in Nederland een belangrijke partner om offshore windenergie verder te ontwikkelen. Deze missie biedt bedrijven en kennisinstellingen dan ook een unieke kans om zich te profileren als expert en partner op het gebied van windenergie.

Zo’n 15 Nederlandse organisaties/bedrijven namen deel aan deze missie, die duidelijk een verkennend en oriënterend karakter had.
Daarbij hebben we vanuit Nederland met name de focus gelegd op de vruchtbare samenwerking in de gouden driehoek – overheid, kennisinstellingen en industrie.
In alle gesprekken hebben we ingezet op het creëren van een lange termijn relatie, waarbij NL kan bijdragen aan het opzetten van een gezonde Vietnamese offshore wind industrie.
Daarbij sturen we aan op een tegenbezoek, hopelijk tijdens Offshore Energy Amsterdam van 7-9 oktober.
Dit alles onder het motto: “Wind & Water Works”.