Olie, gas, offshore renewables: IRO pleit voor parallelle aanpak

05-10-2018 Rotterdam

Olie, gas, offshore renewables: IRO pleit voor parallelle aanpak

Hogere olie- en gasprijzen, een scherpere focus op kosten en samenwerking binnen de industrie, in combinatie met een wereldwijd snel groeiende energie behoefte, hebben ervoor gezorgd dat er weer positieve resultaten worden voorspeld vanaf 2018.

De decommissioning markt zal het komende decennium interessant worden, omdat er honderden platforms op de Noordzee moeten worden verwijderd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze infrastructuur en installaties in te zetten voor de energie transitie. Hierbij wordt gedacht aan elektrificatie, productie van waterstof, CO₂ opslag en geothermie.

Ook de offshore windmarkt zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Nederlandse toeleveranciers hebben expertise, apparatuur en knowhow ontwikkeld die klaar is voor offshore windprojecten over de hele wereld. Met het initiatief Wind & Water Works brengen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen de succesvolle Nederlandse aanpak en expertise rondom windenergie op zee internationaal aan de man.
Naast de trend van een ‘groenere’ aanpak in ons aller streven om de uitstoot van CO2 terug te dringen, is het belangrijk om te weten dat er nog jarenlang fossiele brandstoffen nodig zullen zijn. IRO pleit daarom voor een parallelle aanpak, waarbij naast offshore renewables ook olie- en gasactiviteiten worden ontplooid.
“Naast offshore renewables zullen nog jarenlang fossiele brandstoffen nodig zijn”
Sander Vergroesen, Directeur IRO 

Om wereldwijd bij de top 5 toeleveranciers voor upstream olie- en gasbedrijven te blijven behoren, is het van groot belang dat onze overheid zich inspant voor een internationaal level playing field. Hedendaagse bedrijven moeten op hoog ambtelijk niveau worden ondersteund bij hun pogingen om bij overheden van landen waar olie en gas gewonnen gaat worden op het juiste niveau te worden geïntroduceerd. De Nederlandse innovatieve oplossingen die hebben geleid tot kostprijsverlaging en CO2 reductie bij upstream olie- en gasoperaties worden ook ingezet bij offshore wind projecten. Internationaal zijn dit USP’s die wel terugverdiend moeten worden. Wij hebben daar vergelijkbare ondersteuning door onze overheid hard bij nodig, anders is de kans niet gering dat onze Engelse, Franse of Noorse concullega’s er met de klus vandoor gaan en daar is ons klimaat niet bij gebaat!

De Nederlandse offshorebedrijven beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om hun internationale toppositie te behouden. Tijdens Offshore Energy (22, 23, 24 oktober, RAI Amsterdam) kunt u met veel van de Nederlandse toeleveranciers en IRO leden kennis maken. Ik hoop u daar te ontmoeten!