Sciencefiction wordt werkelijkheid met Data Science

20-03-2018 Leeuwarden

Onlangs besloot het kabinet om per jaar twintig miljoen euro te investeren in supercomputers en de ‘digitale infrastructuur’ om onderzoek met behulp van big data te stimuleren. Het verwerken en onderzoeken van big data is de uitdaging waar Ioannis Katramados, lector Data Science bij NHL Stenden Hogeschool, zich in vastbijt. Op donderdag 22 maart zal hij tijdens zijn rede over ‘Big Image Data & Artificial Intelligence’ dieper ingaan op de mogelijkheden van het verwerken van enorme hoeveelheden beelddata.

De afgelopen jaren heeft de kennis op het gebied van datawetenschappen en kunstmatige intelligentie een enorme vlucht genomen. ‘Big Image Data’, enorme beeldbestanden, zijn daarbij één van de drijvende krachten. Ioannis Katramados: “Door informatie uit beelden te verwerken en te interpreteren, is het mogelijk om een groot aantal problemen op het gebied van wetenschap en techniek op te lossen. Met kunstmatige intelligentie herdefiniëren we waartoe techniek in staat is; van het diagnosticeren van medische aandoeningen tot zelfrijdende auto’s.”

Supercomputer Deep Frisian
Om Big Image Data te kunnen analyseren, zijn zogenoemde supercomputers nodig. NHL Stenden heeft zo’n eigen supercomputer: de Deep Frisian. “Het oplossen van complexe problemen vereist vaak immense rekenkracht”, aldus Katramados. “De aanschaf van de Deep Frisian heeft de weg vrij gemaakt voor het beantwoorden van nog meer vragen voor bedrijven en organisaties in Noord-Nederland. De ambitie van ons lectoraat is om hét expertisecentrum te worden in toegepaste data science. Door onderwijs, onderzoek en werkveld met elkaar te verbinden, willen we een beslissende rol gaan spelen in de ontwikkeling van technologieën van de toekomst.”

Smart Sustainable Industries
Het lectoraat Data Science is onderdeel van het expertisegebied Smart Sustainable Industries van NHL Stenden Hogeschool. Binnen dit expertisegebied richt NHL Stenden zich op productiviteitsverhoging en verduurzaming van economie, industrie en samenleving.

Klik hier voor meer informatie.