ADIPEC waterstofmissie

October 31 - November 3 | Abu Dhabi en Dubai Trade missions

Op het wereldwijde toneel van energie transitie neemt ADIPEC 2022 een prominente plaats in.
Van 31 oktober – 3 november komen > 150.000 energie professionals bij elkaar in Abu Dhabi om kennis op te doen en te delen op het vlak van de verduurzaming van onze energie huishouding.

Gezamenlijk organiseren de Nederlandse Ambassades in de Golfregio, RVO en IRO rondom de ADIPEC een separate waterstofmissie.

Programma

Voor een eerste globale opzet van het programma: klik hier.
Dit programma wordt nog verder uitgewerkt.

Ook hierbij het marktrapport “Kansen in de waterstofsector in de Golfregio”.
Dit rapport is gemaakt door Qamar Energy. Inmiddels hebben zij ook geactualiseerde country fact sheets voor GCC gepubliceerd.
Robin Mills van Qamar Energy zal tijdens de business breakfast een presentatie/toelichting geven op deze nieuwe country fact sheets.

Periode

Maandag 31 oktober – donderdag 3 november

Locatie

Abu Dhabi en Dubai

Onderdelen

  • Bezoek aan & presentatie over project van nieuwe waterstoffabriek in de nieuwe haven van Abu Dhabi, KIZAD
  • Bezoek ADIPEC – NL Paviljoen georganiseerd door IRO (ca. 30 Ned. bedrijven aanwezig). Registratie voor bezoek aan ADIPEC via https://www.adipec.com/
  • Deelname netwerkreceptie IRO in samenwerking met de NL Ambassade
  • Matchmaking, B2B meetings
  • Deelname breakfast Business Council
  • Waar mogelijk invulling individuele wensen

Fee

€ 395,- p.p. exclusief BTW en reis- en verblijfkosten

Interesse?

Graag horen wij of u wilt deelnemen aan deze missie via reply aan mij:
t.suurenbroek@iro.nl
Als u vragen heeft over deze missie, dan hoor ik dat uiteraard ook graag.

Tjerk Suurenbroek
Business Development Manager