Geothermie: what is it, what can it do, pros and cons

Rotterdam Member meetings

In het kader van het optimaal gebruik maken van de kennis van ieders achterban organiseren Platform Geothermie en IRO op donderdag 28 maart een infosessie in het Maritiem Museum, Leuvehaven 1 in Rotterdam.

Geothermie = aardwarmte en komt nadrukkelijk voor in de plannen van het kabinet om onze energiehuishouding te vergroenen. Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie.
Doel van deze infosessie is het fenomeen Geothermie onder de aandacht te brengen van onze leden. Met name wat zijn de kansen en bedreigingen.

Programma

14:00-14:30 uur Ontvangst en registratie
14:30-15:00 uur Introductie Geothermie in Nederland door het Platform Geothermie: : wat is het, hoe werkt het
15:00-15:30 uur Geothermie als onderdeel van de energietransitie: wet- en regelgeving, beleid, Klimaatakkoord. Wat is de rol van de overheid hierin
15:30-16:00 uur Geothermie vanuit de industrie/gassector bekeken door Huisman Equipment: welke praktijkprojecten spelen er al en wat zijn daar de ervaringen
16:00-16.30 uur Geothermie vanuit de financier bekeken door de BNG Bank: hoe zit het met de financiering / business case van geothermie projecten
16:30-17:15 uur Netwerkborrel

Mede namens

graag tot donderdag 28 maart!

  • Register

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Google calendar Outlook/iCal