Commerciële kansen voor marine renewable energy oplossingen

Rotterdam Member meetings

In samenwerking met Dutch Marine Energy Centre (DMEC) organiseert IRO op dinsdag 2 juli een bijeenkomst over veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van marine renewable energies, zoals getijdenenergie, golfenergie, OTEC en energie uit het verschil tussen zoet en zout water (Blue Energy).
Kansen in Nederland en internationaal zullen de revue passeren, waarbij zowel ontwikkelaars als overheid aan het woord komen. DMEC helpt om deze ontwikkelingen te versnellen met technische en commerciële ondersteuning via de diverse internationale samenwerkingsprojecten die DMEC runt.
Graag betrekken wij IRO leden bij deze ontwikkelingen om tot vermarktbare oplossingen te komen voor de uitdagingen van de energietransitie.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt dankzij het OPIN project. Het Ocean Power Innovation Network (OPIN) is een driejarig initiatief, dat loopt tot 2021.
Het project ontvangt financiële steun van het Europees Fonds voor Onderzoek en Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg North-West Europe (NWE) programma.
OPIN is een sector overschrijdend samenwerkingsverband, dat tot doel heeft de groei te versnellen van de oceaanenergiesector en bijbehorende toeleveringsketens in de partnerregio’s van Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

                           

Programma

14:00 – 14:30 uur Ontvangst
14:30 – 16:30 uur Diverse presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen:
Commerciële kansen voor energie uit zee: getijden, golven, temperatuurverschillen en verschillen in zoet-zout
> Peter Scheijgrond, Head of Services Dutch Marine Energy Centre
De Community of Practice: meervoudig ruimtegebruik, innovaties en ondernemerschap op de Noordzee
> Nico Buytendijk, RVO
Energie uit stroming: Tocardo Tidal Turbines
> Marco Wagendorp,  Operations Manager Tocardo Tidal Power
Off-grid gas productie met Symphony golfenergie
> Fred Gardner, Director Teamwork Technology
Energieopwekkende brug voor Indonesië
> Eric van den Eijnden, CEO Tidal Bridge
Eilanden en offshore-infrastructuur van energie voorzien uit golven met Slowmill
> Erwin Croughs, Director Slowmill
16:30 – 17:15 uur Netwerkborrel

Locatie

Maritiem Museum, Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich registreren.

Mede namens DMEC graag tot dinsdag 2 juli!

  • Register

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Google calendar Outlook/iCal