Uitgesteld: Handelsmissie Texas met minister-president Rutte en minister Bruins

April 20 - 24 | Texas, U.S.A. Trade missions

Deze missie is tot nader order uitgesteld. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wilt u zakendoen in Texas? Ga dan van 20 tot en met 24 april mee op handelsmissie met een focus op Life Sciences & Health en energietransitie. De missie vindt plaats in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins.

Texas staat van oudsher bekend om zijn olie- en gasindustrie. Het is dan ook een belangrijke regionale basis voor spelers wereldwijd. De winning van fossiele energie heeft nog wel de overhand. De prikkels om te verduurzamen zijn niet hetzelfde als in Nederland. In plaats van klimaat gedreven initiatieven staan commercieel gedreven ontwikkelingen centraal.

Maar de afgelopen jaren zet Texas ook stappen op het gebied van de energietransitie. Inmiddels is de staat de grootste producent van duurzame energie in de VS. Bijna 25% van de totale energieopbrengst van Texas wordt opgewekt uit wind-op-land- en zonne-energie. Bovendien is het interessant dat een technologie als CO2-afvang, gerelateerd aan de olie- en gasindustrie, al langere tijd op commerciële schaal wordt toegepast.

Veel grote olie- en gasbedrijven en onderzoeksinstellingen op energiegebied hebben hun hoofdkantoor in Texas. Dit zorgt ervoor dat ‘viable business models’ van nieuwe duurzame technologieën binnen korte tijd kunnen worden opgeschaald.

Voor wie

Deze missie richt zich op (markt)kansen en samenwerking voor bedrijven (inclusief start-ups en scale-ups), regio’s en kennisinstellingen op de volgende 3 thema’s:

  •  Havenlogistiek – de rol van havens bij de energietransitie, waaronder de toepassing van digitale platforms;
  •  Waterstof – transitie en blauwe en groene waterstof;
  •  CO2-afvang/CCUS (Carbon Capture, Utilization & Storage).

Aanmelden

Meer informatie over de missie en aanmelding kunt u vinden op de RVO website