IRO Algemene Ledenvergadering bij Allseas (alléén voor leden)

Delft Member meetings

Geacht IRO lid,

Namens het IRO bestuur heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op donderdag 24 november bij Allseas, Poortweg 12, 2612 PA Delft.

Allseas is een toonaangevende aannemer in de offshore energiemarkt.
Zij verlegt voortdurend de bestaande grenzen van techniek en is expert in het ontwerp en de uitvoering van grote en complexe offshoreprojecten. Allseas is actief op vier terreinen: pijplijninstallatie, zwaar hijswerk, verzamelen van diepzee mangaanknollen en afvalopvang in rivieren.

Programma

15.00 – 15.30 uur  Ontvangst en registratie

15.30 – 16.15 uur  Algemene Ledenvergadering

 • Welkomstwoord door de Voorzitter, Mark Heine
 • Presentatie financiën: resultaat 2021 – prognose 2022 – begroting 2023 en voorstel contributieverhoging door de penningmeester, Bruno Jelgerhuis Swildens
 • Statutenwijzigingen*/(Her-)benoeming bestuursleden
 • Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

16.15 – 17.00 uur 

 • Jaarrede door Mark Heine
 • Presentatie Allseas door Pieter Heerema, CEO
 • Presentatie Young IRO door Thijs Kamphuis

17.00 – 18.30 uur  Netwerkborrel

Statutenwijzigingen*

Het betreft de volgende wijzigingen in het kader van de WBTR én een wettelijke aanpassing van artikel 15:

 1. Artikel 10 Bestuur: lid 7, 8 en 9 zijn nieuw
 2. Artikel 12 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur, directeur: lid 3 is aangepast en lid 4 is nieuw
 3. Artikel 13 Taak van het bestuur, vertegenwoordiging: lid 2 is aangepast en lid 5 is nieuw
 4. Artikel 15 De algemene vergadering: lid 2 is aangepast

Klik hier voor de statutenwijzigingen en klik hier voor de concept akte.

Aanmelden

Inschrijving gesloten.