IRO-CEDA meeting

Voorschoten Member meetings

Jaarlijkse gezamenlijke clubavond met de CEDA op dinsdag 12 maart welke wordt gehouden in het Van der Valk hotel-restaurant ‘De Gouden Leeuw’, Veurseweg 180, 2252 AG in Voorschoten.

Onderwerp

De impact van de installatie van windparken op zee op het milieu en omgeving: Kansen en bedreigingen.
De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwater natuur. Dit blijkt uit o.a. een rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek.

Programma

17:30 – 18:00 ontvangst
18:00 – 19:00 maaltijd
19:00 – 21:00 presentaties
21:00 – 22:00 informele borrel, aangeboden door IRO

Sprekers

  • Wouter Dirks, manager R&D and innovation Van Oord: ‘Natuurvriendelijk bouwen van offshore windparken’
  • Erik-Jan de Ridder, teamleader Renewable Energy Team MARIN: ‘Open innovation Multi-use concept for seaweed and floating solar energy production around wind turbines’
  • Dr. Robbert G. Jak, senior onderzoeker mariene ecologie Wageningen University & Research: ‘Aangroei van organismen op harde structuren in de Noordzee’
  • Suzanne Lubbe, ecologist Rijkswaterstaat en Bert Wilbrink, senior policy advisor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: ‘Visie overheid op ecologische impact bouw windparken op zee’

De kosten voor de maaltijd bedragen € 27 p.p., incl. beperkte consumpties bij de maaltijd.
Dit bedrag graag ter plekke voldoen – ALLEEN PINNEN.
Drankjes bij aankomst aan de bar zijn voor eigen rekening. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas achteraf in rekening brengen.

Aanmelden

U kunt zich tot 8 maart a.s. aanmelden met vermelding van wel of geen maaltijd.

  • Register

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Google calendar Outlook/iCal