Recharge Earth

September 8 - 9 | Rotterdam Conferences & Exhibitions

Recharge Earth verbindt bedrijven, beleidsmakers, innovators, netbeheerders en energie-experts om kennis te delen, oplossingen te bedenken en de energietransitie te versnellen. Tijdens de eerste editie in september kwamen meer dan 500 energieprofessionals samen om de weg naar een schonere toekomst uit te denken.

Dat blijft nodig, blijkt ook uit de energiewereld om ons heen. Nieuw klimaat- en energiebeleid is een van de speerpunten in de huidige kabinetsformatie. Onlangs tekende de wereld het Glasgow Climate Pact, met daarin vastgelegd de uitfasering van fossiele brandstoffen. En volgens de laatste klimaat- en energieverkenning is extra inspanning nodig om de Nederlandse klimaatdoelen te behalen.

Daarom groeit Recharge Earth dit jaar verder met meer bezoekers, een uitgebreider congresprogramma en meer partners en sponsoren. Het congresprogramma bestaat uit 4 plenaire sessies en 24 breakoutsessies (in plaats van 16 dit jaar). Nieuw is het ronde tafel gesprek en het programma wordt aangevuld met een Engelstalige track zodat Recharge Earth ook internationale collega’s, businesspartners en wetenschap kan ontvangen.