evofenedex

evofenedex

Evofenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. Evofenedex is als exportvereniging onafhankelijk en niet politiek gericht. Onze organisatie brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt die. Zo stelt evofenedex haar leden in staat om succesvol te ondernemen op buitenlandse markten. Met meer dan 1150 leden en ruim 4000 klanten is evofenedex hét gezicht van exporterend Nederland.